Årsprogram 2020


Alle vore foredrag, kurser og møder foregår på
Marielund N
aturskole, Marielundvej 20, 6000 Kolding og Dybvad Station, Egtvedvej 132, 6000 Kolding

De ture der er mærket med
* er offentlige, hvor medlemskab ikke behøves.

I alle vores arrangementer indgår en  kaffepause, hvor vi nyder vores medbragte kaffe.

Hold øje med kalenderen, der kan ske ændringer hen ad vejen.

Foredrag:

 

Mandag d. 6. januar 2020 kl.19.00

Folketinget vedtog i 1989 et mål om at fordoble Danmarks skovareal, så det indenfor en periode på omkring 75 til 100 år skulle nå op på 1.075.000 ha (25 % af Danmarks areal).

I stedet for kun at flyve på fantasiens vinger for at se dette for sig, skal vi opleve en billedserie med tilhørende foredrag fra en lokal skov med områder, som i dag på det nærmeste fremstår som en slags naturskov.

Mødested: Marielund Naturskole

Foredragsholder: Frede Nielsen


Mandag d. 13. januar 2020 kl. 19.00

Denne aften vil vi høre om, hvordan man bliver bedre til at bestemme arter i naturen og hvordan man kan holde styr på, hvad man har set. Der er sjovt og lærerigt at have sin mobil med som opslagsbog, indtastning i felten og som bestemmelses-app.

Du kan downloade iNaturlist, Naturbasen, Google lens, Plantnet.

Mødested: Marielund Naturskole

Foredragsholder: Martin Liebermann


Mandag d. 20. januar 2020 kl. 19.00

Natura 2000

Denne mandag kommer Morten Bentzon Hansen, han er forstfuldmægtig i Miljøstyrelsen Vadehavet.

Morten vil fortælle om sit job, som består i at overvåge ynglefugl i blandt andet natura 2000 områder og vadehavsområdet.

Vi må spørge ham, om han ene mand har en chance for at få et overblik over så stort et arbejdsområde.

Mødested: Marielund Naturskole

Foredragsholder: Morten Bentzon Hansen


Mandag d. 27. januar 2020 kl. 19.00

"Hvad venter os derude under sneen?  Mens vi venter på foråret, ser vi på planternes overvintring og det tidlige forårsflor."

Mødested: Marielund Naturskole
Foredragsholdere: BentVestergaard/Jesper Ratjen


Mandag d. 3. februar 2020 kl. 19.00

Skamlingsbankens hemmelige natur

Et besøg på Skamlingsbanken er i virkeligheden for de fleste kun et meget begrænset besøg. Man ser i bogstavelig forstand kun toppen af isbjerget. Mange små og store naturområder med mere eller mindre sjældne arter er det kun meget få mennesker forundt at opleve. I dette foredrag bevæger vi os ind i de mere utilgængelige dele af Skamlingsbanken og "ser" på landskabet og dets indvånere.

Mødested: Marielund Naturskole

Foredragsholder: Boj Bro


Mandag 10. februar 2020 kl. 19.00

Havets skov.

Mange har nok oplevet ”at vade i tang” ved stranden, at rådden tang lugter fælt, og at tang kan være skjulested for lumske krabber.

Hvad mere skjuler havet? Hvad gør det for os?

Havet fylder 70% af jordens overflade, så jeg vil rette opmærksomheden mod havets skov, havets spisekammer og havets klimapåvirkning denne aften.

I får naturligvis mulighed for at smage på noget fra havets grønne spisekammer.

Mødested: Marielund Naturskole

Foredragsholder: Birgit Winther

 

Mandag d. 17. februar 2020 kl. 19.00

Spiseligt i naturen

Mødested: Marielund Naturskole

Foredragsholder: Bo Levesen


Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19.00

?
? Henrik
Mødested: Marielund Naturskole
Foredragsholder: ?


Fuglekurserne starter:

 

Tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 19.00

Fuglekursus: På årets første fugle kursus. Vil vi starte med at se lidt på hjælpemidler, der kan hjælpe os med at se fugle og hvilken fugle, vi ser.

Deltagerne kommer med input til de efter følgende aftner.

Der er spurgt om man må tage en lydoptagelse med. Alle er meget velkommen til at komme med alt der har fugle at gøre. Gerne gode historier. Det gælder til alle aftner.

Det aktuelle.

Årstiden fugle.

Vi får vores medbragte kaffe, midt på aftenen.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Aleks Lund 23900714

 

Lørdag d. 7. marts 2020 kl. 9.00

På årets første lørdagstur, skal vi til Vingsted Mølle og området omkring denne.

Mødested P. pladsen ved Vingsted mølle.

Turleder:  Bodil Kristensen 24234922

 

Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19.00

Fuglekursus: Det bliver en god aften. Hvis vi hjælper hinanden.

Vi starter med det aktuelle, deltagerne kommer med input og oplevelser.

Vi gennemgår Danmarks almindeligste måger.

Ud fra lyd og fotos, bestemmer vi også nogle af de andre danske fugle.

Der vil også være tid til vores medbragte kaffe.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Aleks Lund

 

* Lørdag d. 14. marts 2020 kl.

Randbøldal: Efter turen gennem skoven og langs vandløbet, hvor der er mulighed for spætter,

Isfugl, bjergvipstjert og vandstær, nydes den medbragte kaffe.

Mødested: p. pladsen ved museet.

Turleder: Bodil Kristensen 2423492 i samarbejde med DOF Sydøstjylland.  

 

Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 19.00

Fuglekursus: Lær vadefuglestemmerne.

Vi øver os i at lære vadefuglene, at kende, ud fra deres sang/kald.

Husk kaffe.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Martin Liebermann

 

Lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9.00

Lørdagstur: Denne lørdagstur går til Skamlingsbanken.

På turen rundt i det afvekslende landskab, vil vi bestemme de fugle, vi støder på.

Turen er lidt kuperet.

Den medbragte kaffe, nydes tilbage ved bilerne.

Mødested.

Parkeringspladsen ved Skamlingsbanken.

Underviser: Aleks Lund 23900714

 

Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 19.00

Fuglekursus: Det bliver en spændende aften. Hvis vi hjælper hinanden.

Denne aften vil starte med det aktuelle, deltagerne har mange spørgsmål og oplevelser.

Vi gennem går en fuglegruppe/familie, vi prøver at fast slå fugle, ud fra fotos og lyd.

Midt på aftenen få vi vores medbragte kaffe.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Aleks Lund 23900714


Tirsdag d. 31. Marts 2020 kl. 19.00
Fuglekursus: Aftenen starter med en tur rundt om søen (hvis vejret tillader det)

Tilbage til skolen og efter kaffen vises billeder med lyd af det vi har set og hørt.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Bodil Kristensen 24234922

 

Lørdag d. 4. april 2020 kl. 9.00

Lørdagstur: Denne lørdagstur går til skoven omkring Engelsholm slot.

Mødested P. pladsen før slottet.

Turleder:  Bodil Kristensen 24234922

 

Tirsdag d. 7. april 2020 kl. 19.00

Fuglekursus: Vi står over for en spændende aften. Hvis vi hjælpes ad.

Da foråret er kommet, er der sikkert noget aktuelt, deltagerne har oplevet, det skal vi se på.

Vi prøver at få styr på nogle fugle, der let kan forveksles.

Vores medbragte kaffe får vi også tid til.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Aleks Lund 23900714

 

Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 19.00

Fuglekursus: Aftenen skal nok blive god, ved fælles hjælp.

Vi håber at forårets kommen har medbragt noget aktuelt, som vi vil se på.

Vi ser på nogle af de danske rovfugle.

Midt på aftenen, er der kaffepause, så termokanden kan blive tømt.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Aleks Lund 23900714

 

Lørdag d. 18. april 2020 kl. 9.00

På denne lørdagstur, skal vi på besøg i Krejsel skov.

På turen rundt i skoven, prøver vi at bestemme de fugle vi møder.

Der er også et gammelt voldanlæg i skoven, som ligger lige på grænsen mellem Kolding og Haderslev kommuner.

Tilbage ved bilerne får vi vores medbragte kaffe.

Mødested: Ved Krejsel Skov Shelterplads. Krejselvej 45, 6070 Christiansfeld

Turleder: Aleks Lund 23900714

 

Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 19.00

Fuglekursus: Fuglenes sang er nu tiltagende, og det skal høres. Det gøres bedst på en gåtur i skoven.

Efter kaffen og drøftelse af det hørte og sete, vil vi se lidt på reder og rede steder for de

mest almindelige småfugle.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Bodil Kristensen 24234922

 

Mandag d. 27. april 2020 kl. 19.00

Optakt til botanikkurset: vi genopfrisker botaniske termer mm.

Mødested: Marielund Naturskole

Undervisere: Bent Vestergaard/Jesper Ratjen


Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 19.00

Fuglekursus: Det bliver endnu en spændende aften. Hvis vi hjælpes ad.

Der er sikkert sket noget spændende siden sidst, det er aktuelt.

Vi skal også have styr på forskellen på nogle fugle.

Vi vil se og høre på nogle af de fugle vi kan være heldige at møde på næste lørdagstur.

Den medbragte kaffe nyder vi midt på aftenen.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Aleks Lund 23900714

 

Lørdag d. 2. maj 2020 kl. 9.00

Lørdagstur: Denne lørdagstur, går syd på helt ned til den Dansk Tyske grænse SV for Tønder.

Her mødes vi på rastepladsen Lægan. Der fra besøger vi 3 lokaliteter.

Første etape starter kl. 07.00 med et besøg i Magisterkogen. Her håber vi at se/ høre fugle, som vi normalt ikke møder. Vi kan være heldig at se og høre Rørdrum, Sortterne, Blåhals, Savisanger og meget andet spændende.

Tilbage ved Lægan, får en håndmad og vores kaffe.

Anden etape starter kl. 10.00, hvor vi går de ca. 500 m til Nørresø. Hvor vi med teleskop, vil se på de fugle der er i den lavvandede sø.

Tilbage ved Lægan, får vi vores madpakke.

Tredje etape starter kl.12.30, hvor vi går på den Danske side af grænsen, til vi kommer til et fugleskjul, hvor vi ser på fugle på den Tyske side af grænsen, i Hasberg sø.

Tilbage ved Lægan, tømmer vi vores termokander og siger tak for en forhåbentlig god dag.

Man kan deltage i alle 3 etaper, eller bare tage med på 2 eller 1.

På rastepladsen er der toilet.

Mødested: Rastepladsen ligger dog på mod satte side af vejen. Af adressen.

Møllehusvej 1

6270 Tønder

Turleder: Aleks Lund 23900714


Tirsdag d. 5. maj 2020 kl. 19.00

Fuglekursus: Lær fuglestemmer og kald. Vi øver os både inde og ude. Svalernes sang/kald, vipstjerternes sang/kald, lærkens sang/kald og spætternes sang/kald.

Lav din egen Sangfuglekalender og ”fugleur”. (hvornår begynder de at synge i forhold til solopgang).

Husk kaffe.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Martin Liebermann

 

*Mandag 11. maj 2020 kl. 16.30-19.00

Terapihaven Møllebæk

Vi mødes ved indgangen til amfiscenen (her er gode parkeringsmuligheder) og sammen går ned til terapihaven Møllebæks samlingssted. Her vil vi starte eftermiddagens program omkring bålet.

Programmet

-       Hvad er en terapihave?

-       Fra ide til virkelighed: Terapihaven Møllebæks tilblivelse

-       Rundvisning i Terapihaven Møllebæk

-       Hvordan kan naturen og naturbaserede aktiviteter hjælpe mennesker med f.eks. stress eller livstruende sygdom?

-       Vi afprøver forskellige naturbaserede aktiviteter

-        Opsamling og afrunding

Vi holder en pause undervejs, hvor der serveres kaffe/the.

 Mødested: Christian den 4. vej 55, 6000 Kolding

 Turleder: Britta Vestermark Husfeldt

 

Tirsdag d. 12. maj 2020 kl.19.00

Fuglekursus: På vores sidste kursusaften skal der evalueres, deles ris og ros ud og alle opfordres til at

komme med ønsker og forslag til næste års kurser. Hvis vi skal fortsætte?

På alle underviseres vegne. Tak for i år. Bodil.

Mødested: Marielund Naturskole

Underviser: Bodil Kristensen 24234922

 

Lørdag d. 16. maj 2020 kl. 9.00

Lørdagstur: Vingsted Mølle.

For at se og høre hvad, der er sket i naturen på to måneder, har jeg valgt samme sted.

Mødested: P. pladsen ved Vingsted mølle.

Turleder:  Bodil Kristensen   24234922


Mandag d. 18. maj 2020 kl.

Botanikkursus.
Mødested: Dybvad Station, Egtvedvej 132, 6000 Kolding.
Undervisere: Bent Vestergaard/Jesper Ratjen

 

Lørdag d. 23. maj 2020 kl.

Botaniktur: Vi kan tage til Dybvadbro – Ferup Sø?
Mødested: Dybvadbro Station, Egtvedvej 132, 6000 Kolding

Turledere: Bent Vestergaard/Jesper Ratjen

 

Mandag d. 25. maj 2020 kl.

Botanikkursus

Mødested: Dybvadbro Station, Egtvedvej 132, 6000 Kolding

Undervisere: Bent Vestergaard/Jesper Ratjen

 

*Fredag d. 29. maj 2020 kl.

Dybvadbro: Den medbragte kaffe nydes på denne tur ved Ferup sø, som vi kommer til efter

en vandretur på den tidligere Troldhede bane.

Mødested: Dybvadbro Station, Egtvedvej 132, 6000 Kolding

Turledere: Bent Vestergaard/Jesper Ratjen


*Lørdag d. 6. juni 2020 kl.

Orkidetur

Mødested: P-pladsen for enden af Trelde Næsvej, 7000 Fredericia

Turleder: Henrik Høegh

 

Mandag d. 8. juni 2020 kl.

Botanikkursus

Mødested: Dybvadbro Station, Egtvedvej 132, 6000 Kolding

Undervisere: Bent Vestergaard/Jesper Ratjen


*Lørdag d. 13. juni 2020 kl.

Bioblitz.

Inspireret af tv-udsendelsen "Vores vilde vej" afholder vi en Bioblitz.

Bioblitz vil sige at man vil registrere flora, fauna og fungi.

Vi vil på denne lørdag, prøve at finde så meget forskelligt liv i naturen som muligt.

Om det gror som træer, græs, blomster eller flyver, hopper, kribler eller krabler.

Så vil vi finde det, derefter vil vi så se om vi kan få sat navn på det på stedet, eller tage dokumentation med, hvorefter vi vil prøve at arts bestemt det fundet.

Det kan vi gøre ved hjælp fra nettet, bøger og nogle kloge hoveder.

Udgangspunktet for denne lørdag er omkring Skibelund Naturskole.

Her er både gamle træer, krat, dyrket og afgræssede marker. Der er også Solkær Enge og Lillebælt lige i nærheden.

Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Kom alene, eller med en god ven, naboerne er også velkommen. Man kan også tage børn og børnebørn med, alle er velkommen.

Måske kan vi tænde interessen for vores forunderlige natur, for et par stykker mere.

Der vil være en morgen fugletur.

Der vil være en formiddags plantetur.

Der vil være en eftermiddags insekttur.

Der vil være en tur i strandkanten.

Mødested: Naturskolen Skibelund

Skibelundvej 22

6092 Sønder Stenderup.

Turledere: Martin Liebermann/Aleks Lund 23900714

 

Lørdag d. 13. juni 2020 kl.

Botaniktur: Bio Blitz med Skovtrolden ved Skibelund - som afslutning på kurset

Mødested: Naturskolen Skibelund

Skibelundvej 22

6092 Sønder Stenderup:
Turledere: Bent Vestergaard/Jesper Ratjen


*Søndag d. 14. juni 2020 kl.

De vilde blomsters dag

Et sted nær Kolding

Mødested: Kommer senere

Turleder: Bent Vestergaard

 

*Torsdag d. 25. juni 2020 kl. 19.00

Turleder: Bodil Kristensen 24234922

På turen rundt i haven vil Jørn fortælle om frugttræer, bier og andre gøremål.

Mødested:  Vranderupvej 174, 6640 Lunderskov.

Turleder:  Jørn Buhl                 (Bodil Kristensen 24234922)


*Lørdag d. 8. august 2020 kl. 10.30

Kvie sø.

Efter turledernes introduktion, går vi en tur rundt om søen. Her vil Skovtroldens fugle- og planteeksperter fortælle om de ting, vi ser.

Med diverse stop undervejs, tager turen ca. 1 t og 15 min

Ved søens P-plads ligger en Hollandsk pandekage restaurant. Her vil Skovtrolden være vært ved en pandekage og efterfølgende kaffe kl. ca. 12.00

Restauranten sælger godt Belgisk øl, men det er for egen regning.

Hvis du foretrækker at spise egen medbragt mad, er der gode muligheder udendørs.

Af hensyn til pladsbestilling på restauranten skal vi have din   OBS OBS OBS
tilmelding senest søndag, d. 19. juli.

 

Mødested: P-pladsen Kvie Søvej 4 6823 Ansager

Turleder og tilmelding: Helle-Vibeke og Hans Jørn Hansen 20132718/23720960   

 

*Tirsdag d. 18. august 2020 kl.

Åtte Bjerge: Åtte Bjerge er er dannet under istiden og er med 59 meter over havet områdets højeste punkt. I klart vejr kan man se til Ribe, en afstand på 25 km. Fra flaghøjen er der en fantastisk udkig over Kongeådalen. I den lille sø yngler den lille lappedykker og den grønbenede rørhøne. Turen er ca. 2,5 km lang men kuperet. Der er madpakkehus.

Turleder: Helge Esager 30539244

 

*Søndag d. 6. september 2020 kl. 13.00

Lyngtur Kirstine Lyst: Vi går en tur over heden og finder et godt sted, hvor kaffen drikkes.

Tilbage ved museet tændes der op i grillen, så vi kan tilberede vores medbragte mad.

Mødested:  p. pladsen Frederikshåbvej

Turleder: Bodil Kristensen 24234922


Lørdag d. 19. september kl. 9.00

Ekstra lørdagstur: Vingsted mølle.

Formålet med denne tur er det samme som d.16-05.

Vi arbejder på at lave det som (De fire årstider) 2021 måske.

Mødested: P. pladsen ved Vingsted mølle

Turleder: Bodil Kristensen 24234922

 

*Søndag d. 20. september 2020 kl. 10.00

Svampetur

Mødested: Kommer senere

Turleder: Bo Levesen

 

*Oktober dato kommer senere

Christiansdal.

På aftenens tur, besøger vi området mellem Christiansdal Vandkraftværk og Hindemade.

Vi starter med at gå gennem Pamhule skov. Vi går langs V enden af Hindemade.

Herfra går vi atter mod V, langs åen og et afgræsset areal. På tilbagevejen kommer vi igen ind i Pamhule skov.

Turen er lidt kuperet.

Tilbage ved bilerne, får vi vores medbragte kaffe ved Christiansdal vandkraftværk.

Mødested: P-pladsen ved

Christiansdalvej 53

6500 Vojens.

Turleder: Aleks Lund 23900714

 

*Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 19.00

Året der gik 2020

Så er året 2020 ved at være gået.

Vi ser tilbage, på endnu et år i Skovtrolden, måske ser vi også lidt frem på næste år.

Der bliver måske løftet lidt af sløret for næste års program.

Skovtrolden giver en bolle til jeres medbragte kaffe.

Mødested: Marielund Naturskole

Aftenens værter: Bodil Kristensen 24234922/Aleks Lund 23900714


Tørst