Medlemskab af "Skovtrolden".
Man kan blive medlem af "Skovtrolden" ved henvendelse til Bodil Kristensen eller ved at overføre kontingent til:

Reg. nr: 1551
Konto nr: 8499845.
Husk ved direkte overførsel at skrive navn og adresse ved indbetalingen.
Medlemsskab koster kr.   75.-  årligt for enkeltmedlemmer og kr. 150.- årligt for et familiemedlemskab.

Man kan deltage i flere af vores arrangementer uden at være medlem (se under kalender), men hvis man vil deltage i vore foredragsaftener om vinteren og vores fuglestemmekurser og fotokurser i løbet af foråret, kræver det medlemsskab af foreningen. Derudover er vi glade for alle medlemsskaber, da det støtter os i vores arbejde for naturen.

Kontaktpersoner:

Torben Olsen:  28707271
Bodil Kristensen:      24234922

Skovtroldens e-mail adresse:
skovtrolden.naturgruppe@gmail.com

Skovtroldens hjemmeside:
www.skovtrolden-naturgruppe.dk
Røn