Skovtrolden naturgruppe havde stiftende generalforsamling d. 25. november 1992.


Foreningens formål er at oplyse om Danmarks natur og miljø. Foreningen opfylder sit formål gennem afholdelse af foredrag, kurser og ture.


Kontingentet holdes på lavest mulige niveau (se under Medlemskab). Når kontingentet er betalt, er deltagelse i alle arrangementer gratis (se under Kalender).


De ture, der er mærket med * i kalenderen, er offentlige, hvor medlemskab ikke behøves.


Du kan finde os på Facebook. Gruppen hedder: Skovtrolden naturgruppe. Man kan kun blive medlem af denne gruppe, som medlem af Skovtrolden naturgruppe.


Skovtrolden naturgruppe er en upolitisk forening.