Medlemskab af Skovtrolden naturgruppe giver gratis adgang til alle arrangementer.


Medlemskabet koster: kr.  75,- for enkeltpersoner
                                     kr. 150,- for familier


Medlemskabet følger kalenderåret.


Beløbet kan indbetales på: reg.nr. 1551 kontonr. 8499845

(husk at påføre navn, adresse og tlf.nr.)

eller kontant til Kasserer Bodil Kristensen, ved fremmøde.


Man kan deltage i flere af vores arrangementer uden at være medlem (se under Kalender), men hvis man vil deltage i vore foredragsaftener om vinteren og vores fuglestemmekurser og botanikkurser i løbet af foråret, kræver det medlemsskab af foreningen. Derudover er vi glade for alle medlemskaber, da det støtter os i vores arbejde for naturen.